Süsleme yapmak
Modern heykel

heykel formları

Sanat tarihçileri heykelin şeklini iki ana kısma ayırırlar. Yuvarlak heykel ve kabartma. Rölyefin birkaç alt formu vardır.

Yuvarlak heykel

Yuvarlak heykel Bu, heykelsi bir figür, figürlerin bir bileşimi, bir gövde büstü vb. Ş. Basitçe söylemek gerekirse, uzayda her yönden kuşatabileceğimiz bir heykel.

kabartma heykel

Rölyef Bir figürün düz bir yüzeye yerleştirildiği ve görüntüsünün sadece önden algılanabildiği heykel şeklidir.

Kabartma heykel üç bölüme ayrılmıştır:

1. Kısma

Kısma, figürün düzlem boyunca yarısından daha az yükseldiği bir kabartmadır.

2. Kıyamet

Gorelief Bu, figürün düzlemin yarısında olduğu bir kabartma şeklidir.

3. Karşı yardım

Karşı kabartma Bu, figürün düzleme göre ters çevrildiği bir kabartma şeklidir.

Rölyef, heykeltıraş için ilginçtir, çünkü tarihi veya dini hikayeleri farklı unsurlar kullanarak daha ayrıntılı bir şekilde aktarmasına izin verir.

Rölyef tipi heykel , tarihi ve dini yapıları güzelleştirmek için yaygın olarak kullanılmıştır.