Anıtsal ve şövale heykeli

Anıtsal ve şövale heykeli Anıtsal ve şövale heykeli Heykel, kesmek, yontmak anlamına gelen Latince kökenli bir kelimedir (sculptura). Oradaki heykel anıtsal ve şövaledir. anıtsal heykel Anıtsal heykeller, genellikle önemli tarihi insanları tasvir eden büyük vücut...

Yapay taş

Yapay taş Yapay taş İnsanlık tarihi, farklı dönemlerde doğal taştan yapılmış tek bir muhteşem heykeli hatırlamıyor. Taştan yapılmış heykel özel bir özenle ilişkilendirilmiştir. Emek hacminden bahsetmiyorum bile. Modern koşullarda, dünyadaki birçok heykeltıraş...

Binanın cephesi

Binanın cephesi Binanın cephesi Tiflis’te ve genel olarak Gürcistan’da çeşitli nedenlerle bakımsız kalmış ve hasar görmüş birçok Avrupa tipi tarihi yapı bulunmaktadır. Binaların çoğunun acil restorasyona ihtiyaç duyduğu mahalleler var. Bu tür yapılarda...

heykel formları

Modern heykel heykel formları Sanat tarihçileri heykelin şeklini iki ana kısma ayırırlar. Yuvarlak heykel ve kabartma. Rölyefin birkaç alt formu vardır. Yuvarlak heykel Yuvarlak heykel Bu, heykelsi bir figür, figürlerin bir bileşimi, bir gövde büstü vb. Ş. Basitçe...

şövale heykel

şövale heykel şövale heykel Anıtsal olandan farklı olarak şövale heykeli, mimari mekana bağlı değildir. Genellikle bir şövale heykeli, boyutu doğal boyutlara yakındır. Bu tür heykeller yakın uzaydan yaratılmak üzere tasarlanmıştır. Şövale heykel başyapıtları...

anıtsal heykel

anıtsal heykel Bildiğiniz gibi heykelin farklı türleri vardır. Her heykel türünün karşılık gelen bir amacı vardır. Anıtsal heykel bir yandan mimari proje ile birleşik bir organizma yaratır ve heykeltıraş mimarlarla yakın çalışır. Anıtsal heykel ise büyük, büyük,...