Heykel yapımı Tiflis atı
anıtsal heykel

Bildiğiniz gibi heykelin farklı türleri vardır. Her heykel türünün karşılık gelen bir amacı vardır.

Anıtsal heykel bir yandan mimari proje ile birleşik bir organizma yaratır ve heykeltıraş mimarlarla yakın çalışır. Anıtsal heykel ise büyük, büyük, önemli, kalıcı anlamına gelir.

Anıtsal heykeltıraşlık, büyük heykellerin meydanlarda, binalarda ve genellikle geniş bir alanda kullanılmasıyla mekanı güzelleştirmeye hizmet eder. Bir anıt, bir anıt, tarihi bir figür veya başka herhangi bir heykel görüntüsü olsun. Genellikle bu tür anıtların dikilmesi, farklı tarihsel dönemlerde zaferin, başarının sembolik bir kutlaması olarak hizmet eder. Başarılı kralların, askeri liderlerin, filozofların, bilim adamlarının ve diğer tanınmış kişilerin tasvirleri. Bu veya bu önemli kişinin veya tanrının heykelsi tasviri eski zamanlara kadar uzanır. Örneğin eski Mısır toplumunda. Mısır heykeli bizi özel bir anıtsal yapıyla şaşırtıyor İletim yoluyla. Bu kadar yüksek bir işçilikle yapılan heykeller, anıtsal düşüncenin sınırını ve mükemmelliğini temsil ediyor.

Anıtsal heykel aynı zamanda Rönesans döneminin bir özelliğidir ve Batı kültürünün gururlu, ayrılmaz bir parçasıdır.

İtalya, Yunanistan, Fransa, İspanya veya diğer Avrupa ülkelerindeki meydanlar, binalar ve diğer halka açık yerler anıtsal heykel açısından zengindir.

Bir kişinin büyük, büyük ve önemli bir şeyi aktarma girişimi, heykel büyük bir alanda okunabilirken, dünyadaki herhangi bir toplum için tipiktir. Elbette az ya da çok başarılı.