თანამედროვე ქანდაკება

თანამედროვე ქანდაკება თანამედროვე ქანდაკების მნიშვნელობა გაფართოვდა მე-20 საუკუნეში ახალი სკულპტურული ინსტრუმენტებისა და ტექნოლოგიების განვითარებით, თანამედროვე მოქანდაკეები იყენებენ ახალი მასალების, ტექნიკისა და სივრცითი ინსტრუმენტების უზარმაზარ მრავალფეროვნებას....