მონუმენტური და დაზგური ქანდაკება

მონუმენტური და დაზგური ქანდაკება მონუმენტური და დაზგური ქანდაკება ქანდაკება ლათინური წარმოშობის სიტყვაა (sculptura) რაც ნიშნავს გამოჭრას, გამოთლას. ქანდაკება არსებობს მონუმენტური და დაზგური. მონუმენტური ქანდაკება მონუმენტური ქანდაკება ასახავს დიდი ტანის ქანდაკებებს,...

ხელოვნური ქვა

ხელოვნური ქვა ხელოვნური ქვა კაცობრიობის ისტორიას ახსოვს არა ერთი ბრწყინვალე ქანდაკება, რომელიც შესრულებულია სხვადასხვა ეპოქაში ბუნებრივ ქვაში. ქვაში შესრულებული ქანდაკება განსაკუთრებულ სიფრთხილესთან არის დაკავშირებული. არაფერი რომ არ ვთქვათ შრომის მოცულობაზე....

შენობის მოპირკეთება

შენობის მოპირკეთება შენობის მოპირკეთება თბილისსა და საერთოდ საქართველოში არსებობს უამრავი ისტორიული ევროპული ტიპის შენობა, რომელიც სხვადასხვა მიზეზის გამო მოუვლელი და დაზიანებულია. არსებობს მთელი უბნები, სადაც შენობათა უმრავლესობა გადაუდებელ რესტავრაციას საჭიროებს....

ქანდაკების ფორმები

თანამედროვე ქანდაკება ქანდაკების ფორმები ხელოვნებათმცოდნეები ქანდაკების ფორმას ყოფენ ძირითად ორ ნაწილად. მრგვალი ქანდაკება და რელიეფი. არსებობს რელიეფის რამდენიმე ქვეფორმა. მრგვალი ქანდაკება მრგვალი ქანდაკება ეს არის სკულპტურული ფიგურა, ფიგურათა კომპოზიცია, ტორსი...

დაზგური ქანდაკება

დაზგური ქანდაკება დაზგური ქანდაკება    დაზგური ქანდაკება, განსხვავებით მონუმენტურისგან არ არის დამოკიდებული არქიტექტურულ სივრცეზე. ხშირად დაზგური ქანდაკება, თავისი ზომით უახლოვდება ნატურალურ გაბარიტებს. ასეთი ქანდაკებები გათვლილია ახლო სივრციდან აღსაქმნელად. დაზგური...

მონუმენტური ქანდაკება

მონუმენტური ქანდაკება მოგეხსენებათ არსებობს სხვადასხვა სახის ქანდაკება. თვითოეული ქანდაკების ტიპს შესაბამისი დანიშნულება გააჩნია მონუმენტური ქანდაკება ერთის მხრივ ქმნის ერთიან ორგანიზმს არქიტექტურულ პროექტთან ერთად და მოქანდაკე მჭიდროდ თანამშრომლობს არქიტექტორებთან....