irarti rəsmi
Binanın fasadı

Binanın bədii dekorasiyası
Mobil: (+995) 595 54 08 05
E-poçt: [email protected]

Binaların bəzəkləri və bəzəkləri

Binanın bədii dekorasiyası

Estetik gözəlliyə olan ehtiyac qədim zamanlardan insan üçün prioritet məsələ olmuşdur

Tarix hələ də heyran qalan və tez-tez təəccüblənən bir çox memarlıq quruluşunu qoruyub saxlamışdır. Əla insanların yaşadığı mühit vizual olaraq daim yaxşılaşırdı. Bəşəriyyətin mövcud olduğu dövrlərdə uğurlu insanların öz yaşayış sahəsi ətrafında kimin daha gözəl mühit yaradacağına dair bir-biri ilə yarışdığı dövrlər olub. Bunun parlaq nümunəsi Romada yaranan və sonradan bütün Avropaya yayılan son İntibah dövrünün Barokko memarlığıdır. 16-18-ci əsrin bu klassik üslubu gələcəkdə bütün dünyanı fəth edəcək. Elə bir orta şəhər yoxdur ki, memarlıq nöqteyi-nəzərindən bu klassik üslub ən böyük təsirə malik olmasın.

Bu üslubda olan binaların əksəriyyəti bu gün dağılmaq ərəfəsindədir.

Oymalardan binaların müxtəlif memarlıq detalları çıxarılıb, artıq oxunaqlı yazılar və ya digər bəzək elementləri, rəng izləri silinib. Bacarıqsızlıq, aşağı ixtisas və digər səbəblərə görə vaxtında, keyfiyyətin bərpası həmişə mümkün olmur. Belə layihələrin zəif həyata keçirilməsi fəlakətli nəticələrə gətirib çıxarır. Çox vaxt bərpa işlərinin təkrar istehsalı zəruri olur, bu olduqca bahalıdır və prosesə zərər verir.

Barokko ideyası gözəllik, təmtəraq və lüks haqqındadır. Klassik sənət olmaqla yanaşı, eyni zamanda, layiqli qayğıya, xəbərdarlığa ehtiyacı olan bir tarixdir, əcdadlarımızdan bizə miras qalmış mirasdır.

Yüksək təcrübəli və yüksək ixtisaslı rəssamlardan ibarət komanda istənilən binanın fasadının bədii bərpasını təklif edir. Hansı ki, memarlıq, dekorativ elementlərin bərpası-yenilənməsi nəzərdə tutulur. Oyma və ya hər cür heykəltəraşlıq relyeflərinin bərpası. Müxtəlif vaxtlarda müxtəlif uğurlu işlərin fonunda yüksək keyfiyyətli xidmətə zəmanət verilir. Gözəl mühitdə yaşamağınızı arzu edirəm.

Bizə yazın

Bizimlə əlaqə saxlayın

24 saat ərzində sizinlə əlaqə saxlayacağıq
İngilis | Русский | gürcü

Bizə zəng edin

Mob: (+995) 595 54 08 05

yer

0160 Tbilisi, Gürcüstan